La nostra producció abarca tots els tipus de taps, tant cònics com  cilíndrics, en natural, colmatat  i aglomerat. Les mides dels taps cònics van des de tres milímetres fins a 27 centímetres i fem tant taps polits com rústics. Amb els altres taps, fem les mides  i classes convencionals i també, podem fer mides especials. Els taps cilíndrics es poden marcar amb el logo de  cada client o amb una marca general.